תל יוסף
חסר רכיב

מתקני מיחזור

04/03/2019


שלום רב !!!
באחרונה אנחנו עדים לתופעה לא תקינה של השארת ריהוט, פסולת בנין ופסולת אחרת ליד מתקני המיחזור והאשפה!! לכן אני מוצא לנכון להאיר את עיני הציבור ולידע את כולם להתנהלות הנכונה והמקובלת בתל-יוסף:
1) כל הפסולת מסוג גזם, עשבייה ועצים משליכים לפחים הכתומים, ולא ליד הפחים אלא בתוכם (אופציה נוספת כשיש
כמות גדולה של גזם אפשר להשליך בערימת הגזם מעל הרפת).
2) כל פסולת גדולה אחרת שאיננה נכנסת לפחי האשפה ריהוט, מזרונים, ספות ופסולת בנין יש לקחת למכולת האשפה שנמצאת במיזבלה !!! הבקשה מתיחסת גם לבתי הילדים והמטפלות שמתבקשות לפנות לרכזת החינוך בבקשה לפתרון!!
3) אני מבקש מהציבור לעזור ולשתף פעולה עם צוות הנוי והמיחזור ולהעיר לכל מי שממשיך לזרוק פסולת שלא במקום הנכון.

בכבוד רב-שמוליק זיו
חסר רכיב