תל יוסף
חסר רכיב

בי"ס יסודי עמק חרוד

אודות בית הספר

בית הספר נוסד בשנת 1927 כבית הספר משותף לקיבוצים עין חרוד ותל יוסף.
במהלך השנים הפך לבית הספר אזורי ולומדים בו תלמידים מהישובים:
גבע, חפציבה, כפר-יחזקאל , מולדת , תל יוסף , עין חרוד מאוחד ואיחוד , רמת צבי, גדעונה ויזרעאל.
 

החינוך וההוראה בבית הספר נעשים באמונה ואהבה.
מתקיים בו שיח מקרב ומודגשים ערכים של כבוד ומחויבות של האדם לעצמו, לקהילה הבית ספרית ולמדינה.
ביה"ס מטפח צמיחה והתפתחות בקרב התלמידים והצוות החינוכי, בכלל זה מקדם ביה"ס הטמעת הוראה ולמידה באוריינות דיגיטאלית.
לפירוט חזון בנושא תקשוב לחץ כאן.
 
"האני מאמין" הבית ספרי:
 
א. התלמיד יתחנך על מערכת ערכים כבסיס להתנהגות אנושית: מוסר, תרבות, חברה, לאום.
ב. התלמיד יפתח יכולת של לומד בעל הכוונה עצמית, היודע לבחור, גמיש במחשבתו ויכול לקבל שינויים,
    בכלל זה יהיה מעודכן בתרבות המתוקשבת ויתמצא בדרישות החדשניות של התקשוב במאה ה-21 .
ג. התלמיד ירכוש מיומנויות יסוד, ידע כללי ויישמם באופן שיתבטא בחתירה להשגיים גבוהים.
ד. התלמיד יפתח זיקה למקום, לאזור, לארץ ולזהותו הלאומית.
ה. התלמיד יאמין בעצמו ובזולתו ויפעל מתוך הנאה והנעה.
 
איפיונים מרכזיים:
 

                   בית הספר מקיים פעילויות עם ספרים ויוצרים ומעודד קריאה.

                   בית הספר מטייל וחוקר את הסביבה הקרובה.

                   בבית הספר מתקיימת למידה משותפת ורב תחומית.

                   בית הספר מאפשר בחירה מגוונת.

                   בבית הספר פועלת "חברת ילדים" שבראשה מועצת תלמידים.

                   בית הספר פיתח מודל "תקשורת לא אלימה" וקבע קוד אתי.

                   בביה"ס כיתות מקדמות - המשלבות ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

                   בית הספר שואף לקדם כל תלמיד בהתאם לכישוריו ויכולותיו.

                   בית הספר מעודד למידה מתוקשבת.

                   בבית הספר מתקיימת למידה בקבוצות קטנות המאפשרת

                   התקדמות לימודית ופיתוח כישורי חיים.

                  

 
 
דרכי תקשורת:    טלפון - 04-6486401
                        פקס - 04-6486256
 
 

(  הילה גולן מנהלת בית הספר ) E-Mail:  hilaharod@gmail.com  
חסר רכיב