תל יוסף
חסר רכיב

מיצוי זכויות החברים במגזר הקיבוצי

07/02/2019

לציבור שלום,

חברים ותושבים, מצאתי לנכון לגשר עם חברה בעלת ניסיון בטיפול במיצוי זכויות הרשומות כאן.
הגעתה של חברה זו לכאן הינה ללא עלות וכל תהליך הינו חינם.
והיה ולאחר הבדיקה יש מקום לתביעה לגורמים הרלוונטיים - הסכום לתשלום לחברה יהיה על בסיס ההצלחה ובלבד שהחוק מאפשר לגבות.
כמובן שאנו רק ממליצים ואתם יכולים לפנות לעוד חברות טובות יותר או טובות פחות, יש כאלו בשוק ואולי אף זולות יותר.
בחברה הזו מצאתי אנשים סובלניים ומקצועיים שמבינים את המטריה והאופי הקיבוצי.
הבחירה היא שלכם וההתקשרות שלכם ישירות מול החברה.
אנו נביא אותם על פי כמות המעוניינים והביקוש.
אפשר לפנות להתייעצות, לפני מילוי השאלון, אל ישי רודניק בטלפון 050-8577744

מצורף שאלון בריאות שחובה למלא בכדי להקל על הבדיקות. את השאלון עם המסמכים לפגישה ראשונה יש להעביר אל ישי רודניק (מנהל תחום מיצוי זכויות החברים במגזר הקיבוצי) בדוא"ל:  law.co.il-yeshai@kdh או להעביר אל רוית במזכירות במעטפה סגורה. אנו נפתח חלון זמן של שבועיים בכדי להירשם אצל רוית ע"י כך נדאג לתאם לוח זמנים מסודר. 
בברכה, 
לאונרדו לם מנהל הקהילה
חסר רכיב