תל יוסף
חסר רכיב

קהילה בצמיחה

הצמיחה הדמוגרפית בתל יוסף

תל יוסף רואה בצמיחה הדמוגרפית יסוד משמעותי ומרכזי בצמיחת היישוב.
תהליך הצמיחה הדמוגרפית יאפשר לתל יוסף את התפתחותו וביסוסו כקיבוץ רב דורי ואיכותי, שמתקיימת בו איכות חיים גבוהה, חיי חינוך ותרבות שוקקים ופעילים וחוסן כלכלי וחברתי, תוך העמקת הבסיס של הערכים והערבות ההדדית.לצורך כך, קיבל קיבוץ תל יוסף החלטה, להתחיל בתהליך בכמה מישורים: הקמת צוות
צמיחה דמוגרפית והנעה ופתוח כלים ותהליכים נוספים, לשם יצירת התנאים המיטביים
לצמיחה דמוגרפית וקהילתית ביישוב, וכל זאת בליווי צוות מקצועי, מיומן ורב ניסיון בתחום.

אנו רואים חשיבות רבה בהשקעה בלתי פוסקת בקהילה: בהעשרתה, בטיפוח ערכיה,
בעידוד וביצירת מסגרות וכלים להתפתחותה, בטיפוח החינוך והתרבות, איכות החיים והסביבה, מעורבות קהילתית, גאוות יחידה וגיבוש חברתי.
חתירה תמידית כזו, היא הערובה לקיום קהילה חסונה ואיכותית,
שאנו מאמינים כי אין נכס חשוב ממנה.


חסר רכיב