תל יוסף
חסר רכיב

קול קורא צוות איתור מנהל עסקי 2022

17/02/2022

קול קורא להצטרפות לצוות איתור מנהל עסקי (עסקים וכספים) תל יוסף - פברואר 2022

לחברים שלום,
בחודש אוגוסט 2022 צפוי לסיים רן רותם קדנציה שלישית ואחרונה כמנהל העסקי של תל יוסף.
אנו מודים לרן על כ- 9 שנותיו בתפקיד ועל פועלו לטובת הקיבוץ בתקופה משמעותית זו, ועל אף כי מוקדם למילות סיכום, אנו נערכים מבעוד מועד למציאת האדם המתאים הבא למילוי התפקיד.
בהתאם לכך, החליטה המינהלת על הקמת צוות איתור, אשר יכלול 8 חברים ויורכב מ- 3 נציגים מטעם המינהלת, 3 נציגים מציבור החברים הכללי, יו"ר הקיבוץ ומנהל מש"א.
הצוות יפרסם את המכרז, יראיין מועמדים, יבחן את התאמתם באמצעים על פי שיקול דעתו על מנת להמליץ למינהלת על 2 3 מועמדים המתאימים ביותר למילוי התפקיד, ויהיה שותף עם המינהלת לבחירת המועמד/ים שיעברו לשלב האחרון של אישור אסיפה לקראת קלפי.

* על נוהל הבחירה המדויק והתייחסות לנושא מועמד פנימי\חיצוני תבוא הודעה בהמשך.

כל המעוניין להצטרף כחבר בצוות האיתור ורואה את עצמו מתאים לקחת חלק בתהליך חשוב זה מתבקש לפנות לשחר שגיא עד לתאריך 27 לפברואר 2022
במידה ויענו יותר מ- 3 חברים להצטרף לצוות האיתור שמותיהם יעמדו לבחירה בקלפי. שלושת החברים שיקבלו את מירב הקולות יצטרפו לצוות.

* כל האמור לעיל בלשון זכר הינו, כמובן, גם לשון נקבה במשמע.

בברכה,
שחר שגיא מנהל מש"א

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב