תל יוסף
חסר רכיב

דור לדור יביע אומר

28/12/2016
חסר רכיב