תל יוסף
חסר רכיב

בנייה בתוך הישוב

23/06/2016
שיוך דירות תל יוסף

תהליך שיוך הדירות בתל יוסף מצוי בשלבי סיום.
בחלקו הפנים קהילתי, מצוי התהליך בשלבים אחרונים של סיום בניית טבלת האיזונים, על פיה יקבע כמה תשלם או תקבל כל משפחה בהתייחס לשווי הבית המשוייך לה, וותק החברים וגודל המגרש. התשלומים לזכאים יותאמו לקצב קבלת הכסף מהחייבים בתשלום.

במסלולה החיצוני, מצוייה התכנית בהפקדה עד מתן תוקף על-ידי הועדה המחוזית של משרד הפנים.

עם מתן התוקף ניתן יהיה להתחיל בתהליך רישום המגרשים במינהל מקרקעי ישראל (שיוך קנייני), או לבצע שיוך פנימי (שיוך המבוסס על חוזה).

התנאי לשיוך הפנימי או החיצוני, יהיה תשלום על פי טבלת האיזונים .
בפועל, יש כ 145 מגרשים מבונים לשיוך ו 60 עד 65 מגרשים לא מבונים (ריקים) לשיוך.

מגרשים אלו מיועדים לקליטת בנים ובנות בגמר מסלול צעירים עד גיל 30, הרוצים לבנות את ביתם בתל יוסף ולהיות חברים, ובימים אלה אנו מצויים בראשיתו של תהליך זה.
חסר רכיב