תל יוסף
תל יוסף

הזמנה לקלפי

מועד התחלה: יום שישי , 05/06/2020 , 08:00
מועד סיום: יום שישי , 05/06/2020 , 14:00
מקום האירוע: מועדון לחבר

הצבעה על הנושאים הבאים:
1. קבלה לחברות
2. קלפי מקוון
3. קידום מרפאה אזורית משותפת
4. הצעת מנהלת מיסוי דיירי משנה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D

מסמכים מצורפים

קלפי - 5.6.2020.pdf