חסר רכיב

מרפאה

26/06/2016


במקרים דחופים נא לפנות ל - 2700*
טופס 17 - נא להודיע מוקדם ככל האפשר כדי להבטיח שיהיה מוכן
טלפון מרפאה: 04-6534952
פקס: 04-6531626
מוריה, אחות: moriaed@clalit.org.il
יסמין, מזכירה רפואית: yasminli@clalit.org.il

לבריאות.
חסר רכיב