חסר רכיב

חקלאות

חקלאות עבר והווה

תאגיד החקלאות תל-יוסף

באגודה החקלאית השיתופית של תל יוסף, עובדים כיום 23 איש, מתוכם 11 חברי תל יוסף.
ענף גדולי השדה בתל יוסף, קיים למעשה מראשית ימיו של הקיבוץ, 1921, והוא מהוותיקים והגדולים בעמק. היקף שטחי הגידול כיום עומד על 11,500 דונם, מתוכם 9,800 דונם בהשקיה ו- 1,700 בעל. שטחי ההשקיה נחלקים בין השקיה בקו-נוע, כ-6,000 דונם וטיפטוף כ-3,800 דונם.

בתחילת הדרך איפיינו את סל הגדולים בתל יוסף, גידולים שהיוו מענה לצרכים המיידיים בקיבוץ, כגון מזון לבעלי החיים, כולל חיטה וגידולי שחת למיניהם, ולצרכי היישוב, כגון גן הירק. בהמשך, במסגרת ההתנסויות במגוון גידולים אפשריים, ניטע כרם בתל יוסף ואף גידלו קפה. בסוף שנות ה 50 החלו בתל יוסף לגדל כותנה והקדישו לכך שטחים נרחבים.
לאורך כל השנים היוו הכותנה והפלחה ענפים מרכזיים בכלכלת היישוב ובהווי החיים בו.


היו שנים של יריבויות ומתחים בין הכותנה לפלחה ושנים של שיתוף פעולה.
היו "פינוקים" מיוחדים לקוטפי הכותנה ולקוצרי החיטה- "ארוחת ארבע", ונוצר הווי ייחודי לענף. עם הקמת המאגר הצפוני והרחבת שטחי השלחין, מהלך מכונן בחקלאות תל יוסף, בניהול אריה לוין ויוסי אברהם, אוחדו 2 הענפים לענף גידולי שדה. ההטמעה בפועל, לקחה למעשה כ 10 שנים ורק משנות ה- 90, פועל הענף כענף אחד ומאוחד.

עם השנים, המשכנו לנסות וללמוד את האפשרויות המיטביות בתנאי האקלים, השטח ומגבלות המים שלנו, למציאת מגוון סל הגידולים המאפשר רווחים מקסימאליים.

בין ההחלטות הראשונות במסגרת תהליך השינוי בוצעה בתל יוסף הפרדה של החלק העיסקי והקהילתי בקיבוץ. עקב כך, הוחלט עלהקמת תאגיד החקלאות הכולל את הגד"ש, האסם, הלול והפרדס.

חקלאות תל יוסף כיום
לגשם הניתן בעיתו, בפיזור ובאופן הנכון, משמעות רבה- אך התוצאות משקפות למעשה
גם את הידע והניסיון המצטברים ופעילות מגמתית מכוונת.
בשנים האחרונות אנו מתחילים סוף סוף לקצור את הפירות של המדיניות האסטרטגית
שאנו מקיימים באופן נחוש ומכוון לשיפור תוצאות וצמצום הוצאות.
מדיניות צמצום מהותי בריסוסים, תורמת לחסינות וטיפוח אוכלוסיות "מגינים" טבעיים בשטח, כפי שלמדנו מניסיוננו בגידולים האורגניים, נחסכות עלויות ונרכשת יכולת עמידות לאורך השנים.
מבחינתנו – זהו נכס חשוב.
למדנו לצמצם בעבודות כגון עישוב, דילול חמניות ועוד, שתועלתן אינה מצדיקה את ההוצאה וכן לחסוך ברכישת כלים חקלאיים וליזום שיתופי פעולה ברכישת כלים חקלאיים גדולים ועוד.

    
הגד"ש מחוייב לעיסוק מתמיד בהכשרת קרקעות נוספות לגידול ותגבור מערך השטחים בהשקיה, ניהול מחושב של משאבי המים והקרקעות שלנו והבנת ההשלכות בראיה עתידית בתכנון סל הגידולים. לצורך כך נדרש לימוד וניתוח שוק הבורסה העולמית, מגמות המסחר בסחורות היסוד וההשלכות של התנודות בו, ובחינת ההשפעות של תהליכים ואירועים ברחבי העולם, על צפי הביקושים ורמות המחירים, לצורך- תכנון חלקו של כל גידול בסל הגידולים.


חשיבות מיוחדת מוקדשת לפתוח הגידולים האורגניים בתל יוסף. צפי הגידול בביקושים בתחום זה לצד ההשפעה הניכרת של קיומו על מערך הגידולים בכלל, מוביל אותנו להגדיל בזהירות אך בהתמדה את הפלח הזה בסל הגידולים שלנו.
במקביל, אנו מובילים משא ומתן עיקש מול רשויות ארציות כמע"צ, שרות בתי הסוהר, רכבת ישראל, רשות ניקוז, קק"ל ועוד- מתוך שמירה על כל שעל אדמה ותביעת הפיצוי הראוי לכל פגיעה במתווה השטחים או התשתיות שלנו .
לצד זאת אנו בוחנים ומקדמים יוזמות המכשירות ערוצי הכנסה אפשריים נוספים ותורמים לשימור וטיפוח איכוה"ס כגון הנחת משטחים סולאריים, כינון חוות טחנות רוח ועוד.
ברור לנו היום יותר מתמיד, שהמציאות מחייבת אותנו לצד המשך התפעול והניהול הרגיל של אמצעי היצור ונכסי המים והקרקע שלנו, לשאוף תמיד לייעול המאפשר מיקסום רווחים, ולאיתור הזדמנויות ואפיקי הכנסה נוספים, ליצירת תשתית רחבה יותר לעתיד.
    

ולסיום, רבים הגורמים המשפיעים על תוצאות השנה החקלאית ואנו משתדלים להיערך עם מקדמי ביטחון לקראת הבאות ולמקסם את ההשפעה שלנו לטובת רווחים גבוהים. אולם בסופו של דבר, הגורם החשוב ביותר בשרשרת הגורמים המשפיעים- הוא הגורם האנושי.
באגש"ח תל יוסף, התגבש בשנים האחרונות צוות אחראי ומקצועי, המשתתף תדיר בהשתלמויות והכשרות ומשכלל את התמקצעותו ומיומנויותיו, צוות מסור, מעורב ומגובש, הפועל מתוך שליחות ומחוייבות אמיתית להצלחה. צוות כזה, הוא נכס לא פחות חשוב –
אם לא יותר, מהנכסים האחרים בהם בורכנו.

בברכה, משה מור, אגש"ח חקלאות.


חקלאות עדכונים
פברואר 2011
השנה האמירו מחירי החיטה לשיאים חסרי תקדים. מתוך זיהוי המגמה, ונוכח הסיכון למיעוט משקעים השנה, הוספנו השנה לכל שטחי השלחין כ 100 קוב מים בהשקיה, כדי למקסם ככל האפשר את הרווחים מהמצב. שטחי החיטה מקיפים 5,000 דונם, המצויים בימים אלה לקראת שלב ההשתבלות. עד ימים אלו, ירדו בשדותינו כ 270 מ"מ גשם וכל כמות נוספת רק תועיל.
בנוסף לחיטה, זרענו תלתן (1,300דונם), אפונה (150דונם) וחימצה /חומוס (550 דונם)
וכך גם שום (200 דונם) וגזר (850 דונם).

במקביל, פעלנו לדישון, עיבוד והכנת השטחים, זריעה ושתילה של תירס (650 דונם), חמניות (750 דונם), שעועית (200 דונם), עגבניות (440 דונם) ואבטיח לגרעינים (500 דונם).

      
 

גם הכותנה חזרה למגוון הגידולים נוכח העליה החדה במחירים.
מחיר הכותנה בשוק העולמי כיום- כ 2 $ לליברה! מחיר שיא של כל הזמנים! מאידך, אנו מחוייבים לזכור שכותנה צורכת מים רבים- משאב שהפך יקר ביותר אף הוא, ולכן הגדלנו את שטחה 'רק' מ 200 ל 600 דונם.

בלול
בלול הסתיים בימים אלה המדגר הראשון של השנה, בתוצאה מצויינת של 229 טון פטם. בשנת 2010 יצרנו 1,264 טון ב -6 מדגרים. בלול עובדים 2 חברים: גיל חייט ורוביק הימלשיין, כאשר השיווק וההנחיה המקצועית, מתקיימים במסגרת אינטגרצית הפטם עם "מילועוף".


תוצאת תמונה עבור אפרוחים

בפרדס
בפרדס, אנו מצויים כרגע בעיצומו של הקטיף. נראה שלאחר 3 שנים של הפסד (גם אם נמוך), בעקבות ירידה חדה במחירי פירות ההדר בעולם, השנה, לאור התאוששות במחירי האשכוליות ומהלכים להתקשרויות עיסקיות חדשות בשיווק, יחזור הפרדס להרוויח. בפרדס תל יוסף אשכוליות אדומות ולבנות, פומלית ומינואלה.
לעקור פרדס זו החלטה לא פשוטה שאין ממנה דרך חזרה. יחד עם זאת אנו ממשיכים לעקוב אחר המגמות ולבחון את כדאיות המשך קיום הענף.


מלאו אסמינו בר
באסם עוסקים בימים אלו בעיקר בניקוי חמניות, גם שלנו וגם של לקוחות חיצוניים. במקביל מבצעים באסם עבודות תחזוקה במסגרת ההיערכות לקראת הקיץ, עונה לחוצה ותובענית, בה מגיעים לניקוי בו זמנית חיטה, חומוס, תלתן, חמניות ועוד. על העבודה באסם מנצח ותיק העובדים באגש"ח, דוד גינזבורג, העושה מלאכתו במסירות רבה.

אסם תל יוסף

לאחר שנה מאוד ברוכה (שנת 2010), בה עמד הרווח באגש"ח, לאחר ניכוי הוצאות ותשלום שכ"ד (2 מיליון ש"ח) לתל יוסף, על כ 3 מיליון ש"ח, אנו עושים כל מאמץ להבטיח שמירה על רף גבוה של רווחים באגש"ח גם בשנה הנוכחית. בנוסף, אנו רואים חשיבות רבה מאוד בהמשך שימור רוב מוחלט לעבודת החברים בענף, ומעודדים את השתלבות החברים במסגרות לימוד להתמקצעות הצוות, וטיפוח השתלבות הדור הצעיר.

בברכה, צוות הגד"ש


       

חסר רכיב