קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/990/f39_ספרים נוספים על המדפים 14.2.2019.pdf