חסר רכיב

אליהו אלבולנסי

אליהו אלבולנסי
ה' שבט תרע"ד - כ' ניסן תשס"ו
1.1.1914 - 18.4.2006
אליהו אלבולנסי נולד ביוון לשרה ומשה
עלה לישראל ב-1945 .לתל-יוסף הגיע ב-1946
במשק עבד בעבודות שונות האחרונה היתה בדפוס במחלקת אריזה.
שמר מסורת כל חייו והיה פעיל קבוע בבית הכנסת שלנו.
בתל-יוסף חייתה גם אחותו לונה.
נפטר בשיבה טובה בגיל 92
נקבר בתל יוסף
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב