קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/906/f39_חדשים לחודש הספר.pdf