חסר רכיב

חייט תרצה בת גרשון יצחק ושרה ליפסקי

חייט תרצה בת גרשון יצחק ושרה ליפסקי
י"ח תמוז תרע"ה - ט"ו טבת תשע"ו
30.6.1915 - 27.12.2015
תרצה חייט  בת גרשון יצחק ליפסקי נולדה ב-1915 בעיר לויביץ בפולין
עלתה לארץ ב-1935 והגיעה לתל-יוסף בעקבות משפחתה וכאן נישאה לאלחנן
וכאן נולדו לה ארבעה ילדים יצחק, אופיר, סולל, וגרשון. רוב חייה עבדה בדפוס.
נפטרה ב-2015 בתל-יוסף והיא כמעט בת 100, נקברה בתל-יוסף.

חסר רכיב