חסר רכיב

אברהם בן פנחס ושרה לוקס

אברהם בן פנחס ושרה לוקס
כסלו תרע"ט - כ"ח סיון תשכ"א
נובמבר 1918 - 12.6.1961
חסר רכיב