קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/802/f39_מה עושים כשהמרפאה סגורה באזור תל יוסףocx.pdf
https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages_media/1341/f5_%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94%20%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3ocx.pdf