חסר רכיב

שדמי שמעון בן ריזל ונחום חיטריק

שדמי שמעון בן ריזל ונחום חיטריק
תרנ"ט - ו' אייר תשמ"ח
1899 - 23.4.1988
נולד בלוז'נה, רוסיה, בשנת תרנ"ט 1899.
עלה ארצה בשנת תרפ"א 1921.
הצטרף למשק בשנת תרפ"ד, 1924.
נפטר ו' אייר תשמ"ח, 23.4.1988.
בן 84 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.

חסר רכיב