חסר רכיב

שלמה רודניצקי

שלמה רודניצקי
תרל"ו - ה' טבת תשל"ג
1875 - 10.12.1972
נולד בגרודנה, פולניה, בשנת תרל"ו, 1875.
עלה לארץ בשנת תרצ"ה, 1935
הצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ט, 1939.
נפטר ה' טבת תשל"ג, 10.12.1972.
בן 97 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.

חסר רכיב