חסר רכיב

שרה צידקי בת בכור

שרה צידקי בת בכור
תרל"ג - י' בניסן תשי"ט
1893 - 18.4.1959
נולדה בתורכיה בשנת תרל"ג, 1893.
עלתה ארצה בשנת תשי"א, 1951
והצטרפה לתל-יוסף בשנת תשט"ו, 1955.
נפטרה י' בניסן תשי"ט, 18.4.1959.
היתה בת 66 במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.

חסר רכיב