חסר רכיב

ראובן בן יצחק-אייזיק צוקרמן

ראובן בן יצחק-אייזיק צוקרמן
תרס"ד - א' תשרי תש"ז
1904 - 26.9.1946
נולד בעיר רקוב, פולין, בשנת תרס"ד, 1904.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף, בשנת תרפ"ו, 1926.
היה רפתן.
מת מיתה חטופה בעת עבודתו ברפת
ביום א' דראש-השנה תש"ז, 26.9.1946.
בן 42 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב