חסר רכיב

פנחס בן ישראל שוורצקופ

פנחס בן ישראל שוורצקופ
ב' אדר תרס"א - כ"ד אייר תשל"ו
פברואר 1900 - 24.5.1976
נולד באיגואסו, צ'כוסלובקיה, ב' אדר תרס"א, פברואר 1900.
עלה ארצה בשנת תרפ"ד, 1924.
הצטרף לתל-יוסף בשנת תרפ"ה, 1925.
נפטר כ"ד איייר תשל"ו, 24.5.1976.
בן 75 היה במותו.
נקרב בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב