חסר רכיב

ר' צבי בן משה מילמן

ר' צבי בן משה מילמן
תרכ"ט - ט"ז ניסן תרצ"ט
1869 - 5.4.1939
נולד בעיר סטולין, פולין, בשנת תרכ"ט, 1869.
עלה ארצה בשנת תרצ"ה, 1935
והצטרף לתל-יוסף. היה סנדלר.
נפטר ממחלה ביום ט"ז ניסן תרצ"ט, 5.4.1939.
בן 70 היה במותו.
נקבר בבית-הקברות למרגלות הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב