חסר רכיב

שלמה מדברי

שלמה מדברי
תרנ"ט - י"ד תמוז תשי"ג
1899 - 27.6.1953
שלמה בן דויד מדברי
נולד בויטבסק, רוסיה, בשנת תרנ"ט, 1899.
עלה ארצה בשנת תרפ"א, 1921.
הצטרף לתל-יוסף בשנת תרפ"ח, 1928.
נפטר י"ד תמוז תשי"ג, 27.6.1953.
בן 54 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב