חסר רכיב

מוסיה שפרן

מוסיה שפרן
ז' ניסן תרס"ד - י"ט אדר ב' תשנ"ז
23.3.1904 - 28.3.1997
שפרן מוסיה בת אטל והלל מיקסון
נולדה ז' ניסן תרס"ד, 23.3.1904,
בכפר ליד חרסון שברוסיה.
עלתה ארצה בשנת תשפ"ו 1926.
נפטרה י"ט אדר ב' תשנ"ז, 28.3.1997.
בת 93 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב