חסר רכיב

נעמי בת מרים ושלמה מדברי

נעמי בת מרים ושלמה מדברי
י"ב חשון תרפ"ח - א' אלול תש"ח
7.11.1927 - 5.9.1948
נולדה בפתח-תקוה
בי"ב בחשון תרפ"ח, 7.11.1927.
נספתה בכביש מגידו
בא' באלול תש"ח, 5.9.1948.
בת 20 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב