חסר רכיב

פרץ לנסקי

פרץ לנסקי
תרמ"ו - כ"ג תמוז תשכ"ח
1886 - 19.7.1968

פרץ בן משה לנסקי

נולד בסובלק, פולניה, בשנת תרמ"ו, 1886.
עלה ארצה בקיץ תשי"א, 1941.
הצטרף לתל-יוסף בשנת תש"ב 1942.
נפטר כ"ג תמוז תשכ"ח, 19.7.1968.
בן 78 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך

חסר רכיב