חסר רכיב

יצחק-גרשון ליפסקי

יצחק-גרשון ליפסקי
תרמ"ג - ח' ניסן תרצ"ו
1883 - 24.3.1936
יצחק-גרשון בן חיים ליפסקי

נולד בעיר לוויץ', פלך ורשה בפולין,
בשנת תרמ"ג, 1883.
עלה ארצה בשנת תרצ"ד, 1934 והצטרף לתל-יוסף.
חי בתל-יוסף חצי שנה.
נפטר ממחלה בתל-אביב ביום ח' ניסן תרצ"ו, 24.3.1936.
בן 53 היה במותו.
נקבר בבית-הקברות בנחלת-יצחק.
יהי זכרו ברוך

חסר רכיב