חסר רכיב

יוסף שפיצר בן ברטה ויצחק שפיצר

יוסף שפיצר בן ברטה ויצחק שפיצר
תרנ"ה - א' אדר ב' תשמ"ה
1895 - 7.3.1981
נולד בהונגריה בשנת תרנ"ה, 1895.
עלה לארץ והצטרף לתל-יוסף בשנת תש"ב, 1947.
נפטר א' אדר ב' תשמ"א, 7.3.1981.
בן 86 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב