חסר רכיב

שמואל בן חיותה ומשה טבצ'ניק

שמואל בן חיותה ומשה טבצ'ניק
כ"ו אב תרצ"ד - ט' אדר ב' תש"ג
9.8.1934 - 16.3.1943
נולד בתל-יוסף כ"ו אב תרצ"ד, 9.8.1934
תלמיד בית-הספר כתה ג'.
נפטר מפגיעת ברק
ט' אדר ב' תש"ג, 16.3.1943.
בן 9 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב