חסר רכיב

ישראל בן משה וחיותה טבצ'ניק

ישראל בן משה וחיותה טבצ'ניק
כ"ו אדר א' ת"ש - ב' אלול תשכ"ד
6.3.1940 - 10.8.1964
נולד בתל-יוסף, כ"ו אדר א' ת"ש, 6.3.1940
התקבל לחברות בשנת 1958, התשי"ח.
נספה בתאונת עבודה בבריכת הדגים
ונפטר ב' אלול תשכ"ד, 10.8.1964.
בן 20 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב