חסר רכיב

חיים (ויטלי) בן אברהם צדקי

חיים (ויטלי) בן אברהם צדקי
כ' אייר תרע"ד - י"ד חשון תשכ"ז
16.5.1914 - 28.10.1966
נולד בתורכיה, כ' אייר תרע"ד, 16.5.1914.
עלה ארצה בשנת תש"ג, 1943.
הצטרף לתל-יוסף בשנת תש"ד, 1944.
נפטר י"ד חשון תשכ"ז, 28.10.1966.
בן 52 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב