חסר רכיב

חיים בן משה פנסקי

חיים בן משה פנסקי
י"ב אדר תר"ע - י"ט סיון תשל"ו
21.2.1910 - 17.6.1976
נולד בלודזה, פולין, י"ב אדר תר"ע, 21.2.1910.
עלה לארץ בשנת תרצ"ב, 1932
והצטרף לתל-יוסף בשנת תש"ן, 1940.
נפטר י"ט סיון תשל"ו, 17.6.1976.
בן 67 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב