חסר רכיב

שניר חנן בן מקס ומרטה שנייברג

שניר חנן בן מקס ומרטה שנייברג
ט' אלול תרע"ט - כ"ז אדר ב' תשס"ה
4.9.1919 - 8.3.2005
נולד בברלין גרמניה בט' אלול תרע"ט, 4.9.1919.
עלה לארץ בתרצ"ו, 1936.
הצטרף לתל-יוסף בתשי"ז, 1957.
נפטר בכ"ז באדר ב' תשס"ה, 8.3.2005.
בן 85 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב