חסר רכיב

זלמן בן חיים נביז'סקי

זלמן בן חיים נביז'סקי
תרע"ב - כ"א ניסן ת"ש
1912 - 29.4.1940
נולד בעיר שולי, ליטא, בשנת תרע"ב, 1912.
עלה ארצה מפולין בשנת תרפ"ז, 1927.
חי בתל-יוסף 6 שנים.
שלח יד בנפשו ביום השביעי לחג פסח,
כ"א ניסן ת"ש, 29.4.1940.
בן 28 היה במותו.
נקבר לרגלי הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב