חסר רכיב

שבע זילברמן בת יצחק

שבע זילברמן בת יצחק
ה' טבת תרס"ד - כ"ו אב תשי"ג
24.12.1903 - 7.8.1953
נולדה בפולין ה' טבת תרס"ד, 24.12.1903
הצטרפה לתל-יוסף בשנת תש"ז, 1946,
ממחנות ההשמדה בפולניה,
אחרי ששכלה את בעלה ושני בניה.
נפטרה כ"ו אב תשי"ג, 7.8.1953.
בת 51 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב