חסר רכיב

זאב בן יהושע כהן

זאב בן יהושע כהן
תרע"ז - ג' אלול תרצ"ח
1917 - 30.8.1938
נולד בעיירה דויטשקרונה, גרמניה, בשנת תרע"ז, 1917.
עלה ארצה עם קבוצת נוער בשנת תרצ"ד, 1934.
חי בתל-יוסף ארבע שנים. השתלב בפלחה.
נפטר ממחלה ביום ג' אלול תרצ"ח, 30.8.1938.
נקבר בבית הקברות למרגלות הגלבוע, על-יד המעיין.
בן 21 היה במותו.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב