חסר רכיב

זלמן בן ברוך קונפיטין

זלמן בן ברוך קונפיטין
תר"ס - א' תמוז תש"מ
1900 - 15.6.1980
נולד ברוסיה בשנת תר"ס, 1900.
עלה לארץ בשנת תר"פ, 1920
הצטרף למשק בשנת תרפ"א, 1921.
נפטר א' תמוז תש"מ, 15.6.1980.
בן 80 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב