חסר רכיב

זלמן-בצלאל בן יהודה-לייב וולפזון

זלמן-בצלאל בן יהודה-לייב וולפזון
תרכ"א - כ"ג אדר צרצ"ד
1861 - 10.3.1934
נולד בעיר גלוסק, רוסיה, בשנת תרכ"א, 1861.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרפ"ו, 1926.
נפטר ממחלה כ"ג אדר תרצ"ד, 10.3.1934.
בן 73 היה במותו.
נקבר בבית-הקברות לרגלי הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב