חסר רכיב

שלמה בן שמואל הלוי הורוביץ

שלמה בן שמואל הלוי הורוביץ
תרל"ג - א' שבט תש"ג
תרל"ג, 1873 - 7.1.1943
נולד בעירה איביה, ליטא בשנת תרל"ג, 1873.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ה, 1935.
מורה עברי וציוני מנעוריו, בו תורה ואיש מידות.
נפטר ביום א' בשבט תש"ג, 7.1.1943.
בן 70 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב