חסר רכיב

חנה בת יעקב הורוביץ

חנה בת יעקב הורוביץ
תרנ"ג - כ"ז שבט תש"י
1892 - 14.2.1950
נולדה על-יד ז'זמר ליטא, בשנת תרנ"ג, 1892.
עלתה ארצה והצטרפה לתל-יוסף בשנת תרצ"ה, 1935.
נכוותה קשה בהתהפך אוטובוס על נוסעיו ונפטרה כעבור יומיים,
ביום כ"ז שבט תש"י, 14.2.1950.
בת 57 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב