חסר רכיב

דויד בן אברהם מוזס

דויד בן אברהם מוזס
תרס"ד - ו' חשון תרצ"ו
1904 - 2.11.1935
נולד בעיר גלוגו, גרמניה, בשנת תרס"ד, 1904.
עלה ארצה בשנת תרפ"ב, 1922 וחזר לגרמניה להשתלמות.
בשנת תרצ"ד, 1933, שב ארצה שנית
והצטרף לתל-יוסף. פעל כגנן.
נפטר ממחלה ביום ו' חשון תרצ"ו, 2.11.1935.
נקבר בבית הקברות למרגלות הגלבוע, ליד המעין.
בן 31 היה במותו.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב