חסר רכיב

דויד שדמי בן נחום חיטריק

דויד שדמי בן נחום חיטריק
תרנ"ז - כ"ו בסלו תשמ"ג
7.1.1897 - 7.12.1982
נולד בויטבסק רוסיה, בשנת תרנ"ז, 7.1.1897.
עלה לארץ בשנת תרפ"ג 1923.
הצטרף למשק בשנת תרצ"ד 1934.
נפטר כ"ו כסלו תשמ"ג, 7.12.1982.
בן 85 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב