חסר רכיב

נתן בן חדווה ויצחק דובז'ינסקי

נתן בן חדווה ויצחק דובז'ינסקי
י"ט אלול תרפ"ט - י"א תמוז תש"ח
24.9.1929 - 18.7.1948
נולד בתל יוסף
ביום י"ט אלול בתרפ"ט.
נפל בי"א בתמוז תש"ח,
על יד מודיעין.
בן 19 היה במותו.
נקבר בהר הרצל ירושלים.
יהי זכרו ברוך.
דף יזכור
חסר רכיב