חסר רכיב

גולדרינג רבקה בת בלומה ושמואל זליג

גולדרינג רבקה בת בלומה ושמואל זליג
ה' שבט תרפ"א - ח' אדר תשנ"ח
14.1.1921 - 5.3.1998
נולדה ברומניה, ה' שבט תרפ"א, 14.1.1921.
עלתה ארצה בשנת תרצ"ט 1939.
הצטרפה למשק בשנת תש"ג 1943.
נפטרה ממחלה ח' אדר תשנ"ח, 5.3.1998.
בת 77 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
מילים לפרידה מרבקהלה-רותי שפרן.
חסר רכיב