חסר רכיב

רייזל ברוסטין בת שמואל -עקב

רייזל ברוסטין בת שמואל -עקב
תרל"ה - ו' תשרי תרצ"ח
1875 - 11.9.1937
נולדה בעיירה אודלסק, פלך גרודנה בפולין,
בשנת תרל"ה, 1875.
עלתה ארצה והצטרפה לתל-יוסף בשנת תרצ"ה, 1935.
נפטרה ממחלה ביום ו' תשרי תרצ"ח, 11.9.1937.
בת 62 היתה במותה.
נקברה בבית-הקברות לרגלי הגלבוע
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב