חסר רכיב

בנימין בן משה קוינט

בנימין בן משה קוינט
- תרפ"ו
- 1926
נולד בעיר שולי, ליטא.
מראשוני תל-יוסף.
היה כוורן.
נפטר ממחלה בירושלים
בשנת תרפ"ו, 1926.
נקבר בירושלים, בהר הזיתים.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב