חסר רכיב

ברטה בורשטיין בת שרה ואליקים

ברטה בורשטיין בת שרה ואליקים
ב' ניסן תרע"ח - א' חשון תשל"א
15.3.1918 - 31.10.1970
נולדה בעיירה דינוב, בגליציה שבפולין,
ב' ניסן תרע"ח, 15.3.1918.
עלתה ארצה באניה, למחנה העולים בעתלית,
בשנת התש"י, 1950,
והצטרפה לתל-יוסף בשנת התשי"א, 1951.
נפטרה א' חשון תשל"א, 31.10.1970.
בת 52 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב