חסר רכיב

בניהו משה בן בניוק צבי

בניהו משה בן בניוק צבי
תרס"ו - י"ב שבט תשנ"ב
1906 - 14.1.1992
נולד בפולין בשנת תרס"ו 1906
עלה לארץ בשנת תרצ"ג 1933
הצטרף למשק בשנת תרצ"ג 1933.
שנים רבות עבד בגן הירק ,ואחר כך בקופת בית.
נפטר י"ב שבט תשנ"ב, 14.1.1992.
בן 86 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב