חסר רכיב

מירה בורשטיין בת ברטה ויהושע בורשטיין

מירה בורשטיין בת ברטה ויהושע בורשטיין
י"ז שבט תש"ד - כ"ה טבת תשס:ו
11.2.1944 - 25.1.2006
נולדה ברוסיה 11.2.1944, י"ז שבט התש"ד.
עלתה לארץ בהתש"י, 1950.
הצטרפה לתל-יוסף עם הוריה בהתשי"א 1951.
נפטרה בכ"ה טבת תשס"ו, 25.1.2006.
בת 62 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב