חסר רכיב

לנסקי בלומה בת שושנה ופרץ לנסקי

לנסקי בלומה בת שושנה ופרץ לנסקי
שבט תרע"ד - כ"ו ניסן תשס"ח
2.1914 - 1.5.2008
נולדה בפולין בעיר פוליפוב ב 2.1914, שבט תרע"ד.
עלתה ארצה ב 1939 תרצ"ט מפולין.
הגיעה לתל-יוסף ב 1945 תש"ה.
חברה משנת 1947 תש"ז.
רכשה את מקצועה כאחות עוד החו"ל.
עבדה בבתי חולים ובמרפאה בקיבוץ.
נפטרה כ"ו בניסן תשס"ח, 1.5.2008.
בת 94 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב